Akvarievann

Det er ikke alltid lett å få akvarievannet riktig, så vi tilbyr både osmosevann og ferdigblandet saltvann på nettet på zoo.no.

Osmosvattnet är ett vatten som renats till neutralitet genom ett osmosfilter. Det neutrala osmosvattnet kan dels användas till att blanda saltvatten, eller för att späda ut och neutralisera ett mineralrikt kran- eller brunnsvatten om man har fiskar som vill ha ett mjukare vatten med lägre ledtal. Exempel på sådana fiskar kan vara vildfångade diskus, apistogramma och västafrikanska ciklider, tetror och barber. De blir ofta mer färgstarka och leker oftare i ett sådant vatten.

Det färdiga saltvattnet kan användas för att starta upp saltvattenakvarium eller för att byta vatten i ett befintligt sådant. Vi säljer också dunkar i flera olika storlekar för dig som vill hämta vatten och vi erbjuder 100% returpant. Du får tillbaka hela summan du betalt om du kommer tillbaka med dunken. Om man behöver mycket osmosvatten till stora akvarium eller frekventa vattenbyten rekommenderar vi att man införskaffar en egen osmosanläggning och framställer sitt eget osmosvatten. Det finns mycket effektiva anläggningar som till exempel Aqua Medic Easyline 90 som ger 90 liter osmosvatten per dygn. 

Osmosevannet er et vann som er renset til nøytralitet gjennom et osmosefilter. Det nøytrale osmosevannet kan delvis brukes til å blande saltvann, eller til å fortynne og nøytralisere et mineralrikt kran- eller brønnvann hvis du har fisk som ønsker et mykere vann med et lavere ledetall. Eksempler på slike fisk kan være villfanget diskus, apistogramma og vestafrikanske ciklider, tetraer og barber. De blir ofte mer fargesterker og leker oftere i slikt vann. Det ferdige saltvannet kan brukes til å starte et saltvannsakvarium eller for å bytte vann i et eksisterende. Hvis du trenger mye osmosevann til store akvarier eller hyppige vannskift, anbefaler vi at du skaffer deg ditt eget osmosesystem og produserer ditt eget osmosevann.

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.