Höbonden

Höbonden

Höbondens gård finner du i hjertet av Mälardalen i Sverige, hvor de har produsert høy i over 80 år. Produksjonen har primært gått til deres egne dyr, men også til andres hester og smådyr i senere år. Höbonden er et svensk selskap som har utviklet produkter som forbedre hverdagen til både hest- og smådyrseiere; høy, halm og spon til hester, kaniner, marsvin, hamstere og andre smådyr. De benytter seg av trygge og naturlige metoder når avlingene skal høstes; halm, strø og smådyrshøy er usprøytet, støvfritt og økologisk.

Nå finner du Höbondens halm, høy og spon her i vår nettbutikk! Høy, halm og spon selges rimelig her på Zoo.no (og kan leveres i hele Norge). Höbondens spon er perfekt bunnmateriale i burene til kaniner, hamstere, marsvin, ørkenrotter, mus og rotter. Mens halmen passer perfekt som bunnmateriale i både kaninbur, hamsterbur og marsvinbur, og i halmautomaten hvor smådyrene selv kan dra ut halmen for så å rulle rundt i den.

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.