SHOPPING LIST AKVARIUM

●     En god bok om akvarieforvaltning / et godt nettsted
Husk at det er viktig at du skaffer deg kunnskap om akvariet og fisk som du har tenkt å bosette  i det. Vi anbefaler på det sterkeste at du får en god bok for dette, blant annet. slik at du vet at fisken du ønsker går sammen og har de samme kravene til habitat, vannkjemi, temperatur og fôr.

●     Varmekolbe
Opprettholder en jevn temperatur i akvariet.

●     Termometer
Viktig for å kunne kontrollere at temperaturen i vannet er riktig.

●     Indre filter eller ytre
filter Sirkulerer, oksygenerer og filtrerer vannet. Vannet må krølles på overflaten for å oksygenere. Skyll filtersvampen ved samme temperatur som i akvariet. Du velger indre eller ytre filtre avhengig av bekvemmelighet og akvariestørrelse.

●     Vannbehandlingsmiddel(f.eks. Tetra Aqua Safe, JBL Biotopol & Happy Life) Binder klor og tungmetaller fra tappevannet, beskytter fiskens slimbeskyttelse. Alltid brukt til nye starter, vannendringer og implantasjon av ny fisk.

●     Bakteriekultur(f.eks. JBL Denitrol, Tetra Bactozym, Tetra SafeStart) Skaper en god tilstand for et biologisk aktivt miljø for fisken din. Viktig når du starter et nytt akvarium. Følg instruksjonene på pakken.

●     Akvariumsalt(Ectozone Salt) Du oppnår et naturlig mineralinnhold ved å tilsette Ektozon salt ved hver vannendring. Dosering 1 ts per 50 liter vann / uke.

●     Anti-plantevernmidler(JBL Acclimol, Happylife Filter Medium) Brukes til nye fiskeimplantater og til større vannskift, forhindrer også at dårlige bakterier og parasitter blir festet til fisken og etter medisiner. Øker motstandskraften og fremmer reproduksjon og generell trivsel for fisk.

●     Levende planter i forskjellige høyder
Lag en bedre biologi i akvariet og gi fisken et stimulerende og beskyttet miljø. Noen kan med fordel festes til røtter. Hjelper med å holde vannet klart og fungerer også som en næringsstoffkonkurrent til algen.

●     Plantgjødsel(se separate pleieinstruksjoner for tips) Akkurat som potteplanter trenger akvarieplanter ernæring for å overleve. Den er tilgjengelig i form av væske som du heller i vannet, stikker du skyver inn i grusen ved røttene, eller en spesiell jord for å legge under grusen

○     Akvarium

○     Benk

○     Akvarium grus

○     Håv

○     Innredning

○     Fôr tilpasset behovene til hver fisk f.eks. hovedfôr, vegetabilsk fôr, malttabletter etc.

○     Fôringsmaskin

○     Akvarieunderlag, om nødvendig.

○     Bakgrunn + Bakgrunnslim

○     Slamslam

○     Algmagnet / algskrape

○     Plante tang

○     Vannprøver

○     Bakteriekultur

○     Avklarende agenter

○     Ectozonsalt

○     Termometer

○     Planter

○     Plantenæring