Vanntester

Fisk - Vattenvärdeskontroll för akvarium - online med hemleverans. Vattentester och mätinstrument till akvariet. Tester för fiskar, vatten, koraller, mineraler och salter i akvarium. Bra vattentester, avancerade mätinstrument samt dropptester och snabba testremsor för nya akvarister. Regelbundna vattentester underlättar skötseln och kontrollen av ditt akvarium.

Vannverdikontroll for akvarium. Et stort utvalg og et bredt spekter av vanntester og måleinstrumenter for akvariet. På zoo.no finner du tester for fisk, vann, koraller, mineraler og salter i akvarier. Gode vanntester, avanserte måleinstrumenter samt drypptester og raske teststrimler for nye akvarister. Vanlige vanntester letter vedlikehold og kontroll av akvariet.

Zoo.se har valt ut ett sortiment av tester allt i från enkla nitrit tester till analysera spårelement till korallerna enkelt från Red Sea, JBL, Tropic Marine och Aqua Medic för saltvatten och sötvattensakvarium som vi vet fungerar och ger tillförlitliga resultat.

Vattentest
Utan spaning - ingen aning. Om man inte testar sitt vatten vet man inte på riktigt hur det står till i akvariet. Ett bra multitest ger dig en snabb överblick över akvariets vattenvärden. pH-värde, totalhårdhet, karbonathårdhet, nitrit, nitrat och klor syns på enkla teststickor och ger dig snabbt en möjlighet att justera det som eventuellt avviker från dina fiskars krav och behov. Det finns även mobilappar som hjälper dig att läsa av färgkoderna på testremsorna. Vill du ha mycket exakta svar finns det ett stort utbud av dropptester som antingen kan köpas separat, varje ämne för sig, eller i en komplett testväska.

Zoo.no har valgt en rekke tester som spenner fra enkle nitrit-tester til å enkelt analysere sporstoffer til korallene for saltvanns- og ferskvannsakvarier som vi vet fungerer og gir pålitelige resultater. Hvis du ikke tester vannet ditt vet du egentlig ikke hvordan det er i akvariet. En god multitest gir deg en rask oversikt over akvariets vannverdier. PH-verdi, total hardhet, karbonathardhet, nitritt, nitrat og klor er synlige på enkle teststrimler og gir deg raskt en mulighet til å justere hva som kan avvike fra fiskens krav og behov. Det finnes også mobilapper som hjelper deg med å lese fargekodene på teststrimlene. Hvis du vil ha veldig nøyaktige svar er det et stort utvalg av drypptester som enten kan kjøpes separat, hvert stoff for seg, eller i en komplett testpose. 

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.