Vannregulering

Akvarium - Vattenjustering för akvarievatten. Balansera och justera dina vattenvärden med hälp av vattenjusteringspreparat. I Zoo.se´s sortiment hittar du produkterna för att justera akvarievattnets kvalitet.

Vannjustering for akvarievann. Balanser og juster vannverdiene ved hjelp av vannjusteringspreparater. I Zoo.no sitt sortiment finner du produktene for å justere kvaliteten på akvarievannet.

Vattenjustering sötvatten
Trots att vi har så bra kranvatten i Sverige är det inte alltid perfekt för de fiskar vi vill hålla, och när fiskarna är i akvariet så sätter en mängd olika processer igång som försämrar vattnets kvalitet. Ibland finns behovet av att sänka pH-värdet, vilket kan ske med hjälp av flytande preparat, pulver eller naturliga humusrika ämnen. Vill man höja det finns även där vätskor eller mineralbaserade preparat som oftast också höjer karbonathårdheten. Det finns också produkter man kan tillsätta som klumpar ihop små partiklar och orenheter och skapar ett kristallklart vatten.

Vattenjustering saltvatten
Ett saltvattensakvarium med koraller förbrukar mycket mineraler och spårämnen som regelbundet måste tillsättas. Stenkoraller och kalkalger använder kalcium och magnesium, och alla koraller blir vackrare när deras behov av strontium, jod och spårämnen är tillfredsställt. Det är också vanligt att pH-värdet behöver höjas lite, detsamma gäller karbonathårdheten som annars kan bli för låg.
Höga halter av fosfat och nitrat skapar alger och en ogynnsam miljö för koraller, för att sänka dessa kan man ta hjälp av olika bindande preparat. Preparaten är antingen flytande eller i pärlform där vattnet ska filtreras över dem. 

Til tross for at vi har så godt kranvanni, er det ikke alltid perfekt for fisken vi vil beholde. Noen ganger er det behov for å senke pH-verdien, noe som kan gjøres ved hjelp av flytende preparater, pulver eller naturlige humusrike stoffer. Hvis du vil heve pH-verdien finnes det også væsker eller mineralbaserte preparater som vanligvis også øker karbonathardheten. Det finnes også produkter du kan legge til som klumper sammen små partikler og urenheter og danner et krystallklart vann.

Et saltvannsakvarium med koraller bruker mye mineraler og sporstoffer som må tilsettes regelmessig. Bergkoraller og kalkalger bruker kalsium og magnesium og alle koraller blir vakrere når deres behov for strontium, jod og sporstoffer er tilfredsstilt. Det er også vanlig at pH-verdien må økes litt, det samme gjelder karbonathardheten som ellers kan være for lav.

Høye nivåer av fosfat og nitrat skaper alger og et ugunstig miljø for koraller. For å senke disse kan du benytte forskjellige bindingspreparater til hjelp. Preparatene er enten flytende eller i perleform der vannet skal filtreres over dem.

Viser 2 produkter på 1 sider
Vise som Rutenett Liste
per side
Vise som Rutenett Liste
per side