Dyppvarmer

En doppvärmare hjälper dig att hålla rätt temperatur i akvariet.

En dyppvarmer hjelper deg med å opprettholde riktig temperatur i akvariet.

Många av de fiskarter vi håller i akvarium kommer från områden i världen där temperaturen i vattnet är högre än vår inomhustemperatur. Ett ouppvärmt akvarium håller samma temperatur som rummet det står i, möjligen värmer belysningen upp vattnet några grader under de timmar den är tänd, men vattnet kyls snabbt när belysningen släcks och variationerna i temperatur kan vara påfrestande för fiskarna. En doppvärmare innehåller en termostat som gör att den slår på och av sig själv vid behov för att upprätthålla den temperatur du bestämt. Doppvärmare kommer i olika styrkor och ett bra mått är att en watt räcker till att värma ungefär två liter vatten vid en inomhustemperatur på 20-22 grader. Ett akvarium på 50 liter ska alltså ha en värmare som är ungefär 25 W och ett akvarium som är 200 liter behöver en värmare som är på 100 W. Om akvariet står i ett rum som är mycket svalare kan en starkare värmare behövas. En del riktigt små värmare, för akvarium upp till 20 eller 30 liter går inte att ställa in, utan håller automatiskt vattnet på en temperatur runt 25 grader.
Doppvärmare fästs i glaset med sugkoppar och bör sitta någonstans där vattnet cirkulerar. Det går bra att gömma doppvärmaren i en bakgrund, om vattnet cirkulerar genom bakgrunden. Annars värmer den bara vattnet i bakgrunden till önskad temperatur och slår sedan av, trots att resten av akvariet kanske är mycket kallare. En doppvärmare ska stängas av innan man byter vatten, då den värmer med vattnet som kylning. Om den lyfts upp medan den är igång eller om vattennivån sänks kan den bli överhettad och spricka. En värmare har ingen kylande effekt, den kan bara höja temperaturen. En del leverantörer marknadsför så kallade okrossbara värmare, som är väldigt tåliga. Vi rekommenderar AquaEls Unbreakable Hot som finns i flera olika wattstyrkor. Ett annat känt och pålitligt märke vi gärna ställer oss bakom är Eheims Jäger som har värmt akvarier i många år.
Mät vattnets temperatur med hjälp av en termometer en bit ifrån värmaren för att se att hela akvariet blir uppvärmt så som du tänkt. Termometrarna kan se ut som klassiska glastermometrar som man fäster med sugkoppar, klisterremsor som man fäster på glaset som visar temperaturen i form av olika färger, eller digitaltermometrar som sitter i eller utanför akvariet, de utvändiga mäter temperaturen genom en liten sond.

Mange av fiskeartene vi oppbevarer i akvarier kommer fra områder i verden der temperaturen i vannet er høyere enn innetemperaturen vår. Et uoppvarmet akvarium holder samme temperatur som rommet det er i. Muligens varmer belysningen opp vannet noen få grader i timene det lyser, men vannet avkjøles raskt når belysningen slukker og temperaturvariasjonene kan være stressende for fisken. En dyppvarmer inneholder en termostat som gjør at den kan slås på og av selv når det er nødvendig for å opprettholde temperaturen du stiller inn. Dyppvarmere kommer i forskjellige styrker, og et godt mål er at en watt er nok til å varme omtrent to liter vann ved en innetemperatur på 20–22 grader. Et akvarium på 50 liter må derfor ha en varmeapparat som er omtrent 25 W og et akvarium på 200 liter trenger en varmeapparat som er 100 W.

Dyppvarmere festes til glasset med sugekopper og skal plasseres et sted der vannet sirkulerer. Det er mulig å gjemme dyppvarmeren i en bakgrunn hvis vannet sirkulerer gjennom bakgrunnen. Ellers varmer det bare vannet i bakgrunnen til ønsket temperatur og slår seg deretter av, selv om resten av akvariet kan være mye kaldere. En dyppvarmer må slås av før vannet skiftes, da den varmes opp med vannet som kjøling. Hvis den løftes mens den er i gang eller hvis vannstanden senkes, kan den overopphetes og sprekke. Et varmeapparat har ingen kjølende effekt, den kan bare øke temperaturen. Noen leverandører markedsfører såkalte uknuselige varmeapparater, som er svært holdbare.

Viser 1 produkter på 1 sider
Vise som Rutenett Liste
per side
Vise som Rutenett Liste
per side