Støvfôr

Dammfoder för fiskar. En bra och varierad kost är viktig för Koikarpar, Guldfiskar och andra dammfiskar. Zoo.se säljer JBL, Tetra och Hikari som är ett japanskt koifoder, som är erkänt ett av världens bästa dammfoder. Dammfiskarna behöver utfodras med olika foder av hög kvalité beroende på arter, tillväxt, årstider och eller temperaturen i dammen. 

Et stort utvalg av damfôr til fisk finner du på nettet på zoo.no.

Särskild utfodrings anvisningar till dammfiskarna på hösten på grund av att de också ska klara sin vintervila i dammen. Det är naturligtvis viktigt för dammfisken att tillsatser som vitaminer, mineraler, kalcium, fiskolja och fibrer finns i fodret. Vidare ska man som dammägare även tänka vilken sorts dammfiskar du har och köpa flytande eller sjunkande pellets som passar fiskarterna i dammen.

Fiskar är väldigt vackra och ger din damm en ytterligare dimension. Därför är det viktigt att de får ett energirikt foder som håller dem friska och i bra kondition samt får dem att bibehålla sina vackra färger. Koimaten finns i olika sorter och är anpassat för olika vattentemperaturer eftersom det varierar under vår, sommar och höst. Fiskmaten gör att fiskarna blir mer sociala och de kommer gärna när det läggs i fiskmat i vattnet. Tänk på att inte mata alltför ofta eller för mycket då det kan bli en för stor belastning på dammfiltret och vattenkvalitén. Låt det bli dagens höjdpunkt när fiskmaten hamnar i vattnet så kan du hålla koll på alla fiskar och deras hälsa.

Utfodringen av dina dammfiskar är dagens höjdpunkt. Fiskarna lär sig att känna igen dig och du får en bra överblick över dina fiskars hälsa och status när de kommer för att äta. Den vanligaste formen av dammfoder är pellets som flyter på ytan, men det finns även sjunkande pellets som sedan äts från botten. Dammfiskarnas behov varierar under året; på våren leker de vuxna fiskarna, sedan gäller det att mata vuxna och yngel för tillväxt och för maximal färg, och på hösten går man över till ett höstfoder för att fiskarna ska klara av vintervilan.

Damfisk er veldig vakre og gir dammen din en ekstra dimensjon. Derfor er det viktig at de får et energirikt fôr som holder dem friske og i god stand og får dem til å beholde sine vakre farger. Det er selvfølgelig viktig for damisken at tilsetningsstoffer som vitaminer, mineraler, kalsium, fiskeolje og fiber er tilstede i fôret. Videre, som dameier, bør du også tenke på hva slags damfisk du har, og kjøpe flytende eller synkende pellets som passer til fiskeslagene i dammen.

Koimaten er tilgjengelig i forskjellige varianter og er tilpasset forskjellige vanntemperaturer fordi den varierer om våren, sommeren og høsten. Fiskemat gjør fisken mer sosial, og de kommer gjerne når fiskemat settes i vannet. Husk å ikke mate for ofte eller for mye, da det kan bli for stor belastning på støvfilteret og vannkvaliteten. La det være dagens høydepunkt når fiskematen havner i vannet, slik at du kan holde oversikt over all fisken og deres helse. Den vanligste formen for damfôr er pellets som flyter på overflaten, men det er også synkende pellets som deretter spises fra bunnen. Damfiskens varierer i løpet av året; om våren leker den voksne fisken, så er det å mate voksne og steke for vekst og for maksimal farge, og om høsten bytter du til et høstfôr slik at fisken takler vinterdvalen.

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.