UV-filter

Ett UV-filter är en anläggning som antingen drivs med en egen pump eller som kopplas ihop med befintlig pump. UV-filtret belyser vattnet som passerar igenom det med UVC-strålar, vilka dödar de parasiter, bakterier och algsporer som finns lösa i vattnet.

Et UV-filter er et anlegg som enten drives med egen pumpe eller som er koblet til en eksisterende pumpe. UV-filteret belyser vannet som passerer gjennom det med UVC-stråler, noe som dreper parasitter, bakterier og algesporer som er løse i vannet. Et startvalg av UV-filtre finner du online på zoo.no.

UVC-strålar är inte nyttigt att titta på, därför är sådant ljus alltid inkapslat, till skillnad från UVA och UVB som finns i till exempel lysrör till reptiler. För att få bästa möjliga effekt utav ett UVC-filter är det viktigt att vattnet dels är rent och dels pumpas igenom filtreringen i den takt som rekommenderas på förpackningen. Om vattnet är smutsigt studsar ljuset på alla partiklar och når inte fram till det man egentligen vill bestråla och om det pumpas igenom anläggningen för fort blir inte reningen optimal.
UVC-filtrering är bra att använda om man har fått en kraftig algblomning i akvariet som man inte får bukt med på annat sätt, eller om man har fiskar som är mycket känsliga för parasiter. Detta är vanligast hos saltvattensfiskar men UV-filtrering är också en bra parasitdödare i sötvatten. Det finns också stora UVC-filter som passar till dammar, en del damm pumpar och filter har UVC-filtrering inbyggt. Det finns en myt om att UVC också dödar de goda nedbrytningsbakterierna som hjälper till med kvävets kretslopp, men det stämmer inte. De bakterierna sitter i pumpen och i gruset och på andra ytor och cirkulerar inte fritt i vattnet. Byt UV-lampan minst en gång om året om du använder den regelbundet, lite mer sällan om du bara använder den sporadiskt. Hos oss hittar du bland annat Aqua Medics Heli Max UV-filtrering som är av den modell som du kopplar till ett befintligt filter, och AA Aquariums Green Killing Machine kommer med en inbyggd pump och fästs inuti akvariet med sugkoppar, ungefär som en stor värmare.

UVC-stråler er ikke sunt å se på, derfor er slikt lys alltid innkapslet, i motsetning til UVA og UVB som finnes i for eksempel lysrør for reptiler. For å få best mulig effekt av et UVC-filter er det viktig at vannet er delvis rent og delvis pumpet gjennom filtreringen i den hastigheten som er anbefalt på emballasjen. Hvis vannet er skittent, spretter lyset på alle partikler og når ikke det du virkelig ønsker å bestråle, og hvis det pumpes for fort gjennom anlegget blir ikke rensingen optimal.

UVC-filtrering er bra å bruke hvis du har hatt en sterk algeblomst i akvariet som du ikke kan kvitte deg med på annen måte, eller hvis du har fisk som er veldig følsom for parasitter. Dette er mest vanlig hos saltvannsfisker, men UV-filtrering er også en god parasittdreper i ferskvann. Det er også store UVC-filtre som er egnet for dammer. Noen støvpumper og filtre har innebygd UVC-filtrering. Det er en myte at UVC også dreper de gode nedbrytningsbakteriene som hjelper med nitrogenets kretsløp, men det er ikke sant. Bakteriene er sitter igjen i pumpen, grusen og på andre overflater, og sirkulerer ikke fritt i vannet. Bytt UV-lampen minst en gang i året hvis du bruker den regelmessig, litt sjeldnere hvis du bare bruker den sporadisk.

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.