Silikon og lim

Akvariesilikon och undervattenslim för akvarium. När man limmar ihop glas använder man silikon, och om glaset ska bli ett akvarium är det väldigt viktigt att silikonet är ättiksbaserat och avsett just för akvarier.

Akvariumsilikon og undervannslim for akvarium. Når du limer sammen glass bruker du silikon og hvis glasset skal bli et akvarium er det veldig viktig at silikonet er eddikbasert og beregnet spesielt for akvarier. Hos oss på zoo.no finner du riktig akvariumsilikon og undervannslim for akkurat ditt akvarium.

Vanliga våtrumssilikon innehåller nämligen antimögelmedel som är dödligt giftigt för alla vattenlevande djur. Stoppa fisk eller snäckor i ett akvarium byggt med våtrumssilikon och de är döda inom tio minuter. Silikon torktid ca 1mm /dygn för att vara helt genomhärdat. Silikonet härdar även under vatten, men den släpper ifrån sig ättiksyra under härdningstiden.

Silikon till akvarium kommer oftast i färgerna svart eller transparent, och vi rekommenderar JBLs AquaSil eller Akvastabils silikon.
När du ska limma ett akvarium måste glasskivorna vara ordentligt rengjorda, dels från smuts men också från det fett man har på fingrarna. När glaset ser helt rent ut gör du rent en gång till med till exempel rödsprit. Applicera sedan silikonet, tejpa gärna bredvid för att få fina linjer och stryk ut fogen med ett intvålat finger. Räkna med att silikonet torkar några millimeter per dygn, det gå alltså inte att fylla vatten i ett akvarium där silikonet inte har härdat. När det har slutat lukta ättika är ofta silikonet torrt.
Det finns också speciella undervattenssilikon som kan användas i akvarium där vattnet av någon anledning måste vara kvar, och om man vill foga ihop stenar i till exempel saltvattensakvarium finns ett speciellt epoxylim som kallas för korallim. Vi rekommenderar DD Aquariums Aquascape epoxy construction till detta ändamål.

Vanlig våtromsilikon inneholder nemlig antimuggmidler som er dødelig giftige for alle vannlevende dyr. Legg fisk eller snegler i et akvarium bygget med våtromsilikon og de er døde innen 10 min. Silikonet herder også under vann, men det frigjør eddiksyre i løpet av herdetiden. Silikon for akvarier kommer vanligvis i fargene svart eller gjennomsiktig.

Når du limer et akvarium må glassplatene rengjøres skikkelig delvis fra smuss, men også fra fettet du har på fingrene. Når glasset ser helt rent ut, rengjør det igjen med for eksempel rødsprit. Påfør deretter silikonet, tape ved siden av for å få fine linjer og stryk ut skjøten med en såpet finger. Forvent at silikonet tørker noen millimeter per dag. Det er ikke mulig å fylle vann i et akvarium der silikonet ikke har herdet. Når det har sluttet å lukte eddik, er silikonet ofte tørt.

Det finnes også spesielle undervannssilikoner som kan brukes i akvarier der vannet av en eller annen grunn må sitte igjen. Hvis du vil koble sammen stein i for eksempel saltvannsakvarier er det et spesielt epoksylim som kalles korallim.

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.