Sirkulasjonspumpe

Cirkulationspumpar har som uppgift att cirkulera vattnet, det vill säga pumpa runt vattnet i akvariet. Pumpaggregatet kan också flytta vattnet från en kammare till en annan eller till att skapa vattenfall.

Et stort utvalg sirkulasjonspumper for akvariet ditt finner du online på zoo.no.

En pump som bara flyttar på vatten utan att vara ihopkopplad med ett filter kallar man för cirkulationspump. En del kan vara byggda så att man i framtiden kan lägga till en filterdel, andra har inga sådana utvecklingsmöjligheter utan flyttar bara på vatten. Användningsområdena för cirkulationspumpar kan vara många. Ett av de vanligaste är att man redan har en filterpump men att man har fiskar som kräver mer rotation på vattnet eller mer syre, alternativt att man upplever döda punkter i akvariet där smuts samlas istället för att hitta vägen till filtret. En pump som sitter ihop med ett filter har oftast ett maxflöde som hänger ihop med filtrets maximala kapacitet. Reningen blir inte effektivare för att vattnet sköljer igenom filtret som en flodvåg. Ett separat pumphuvud i akvariet kan då öka cirkulationen utan att inverka negativt på filtreringen. Om man har ett akvarium med en sump under, ett separat akvarium där man gömmer utrustning, så behöver man en cirkulationspump som lyfter tillbaka vattnet till huvudakvariet. Dessa cirkulationspumpar kallas ofta för returpump och har inte bara förmågan att flytta på mycket vatten utan kan också lyfta vattnet högt utan att tappa för mycket i kapacitet. En dammpump fungerar ofta på liknande sätt då den ibland måste pumpa vatten dels en lång väg till filtret, och dels upp för höjder och slänter om det finns vattenfall eller vatten som rinner utför. En pump med stark lyftkapacitet kan också driva en fontän, vilket såklart passar bäst utomhus.
En cirkulationspump utan eget filter kan dock driva många andra typer av filter. Ett effektivt sätt att få ett stort och bra filter är att antingen fylla utrymmet bakom en tredimensionell bakgrund med filtermaterial eller att skärma av en liten del av akvariet med en glasbit och ett stycke filtermatta. Om man väljer bakgrundsalternativet så gör man insugshål i ena änden av bakgrunden och sätter galler för dem, och sedan borrar man ett utloppshål i andra änden och där sätter man också pumpen. Sedan fyller man utrymmet i mitten med olika sorters filtermaterial och låter pumpen dra vatten igenom det. I alternativet med glasskivan och filtermattan drar pumpen vattnet direkt genom filtermattan och ut i akvariet igen genom en slang som man sticker ut genom ett hål i filtermattan. Bra pumpar för detta ändamål är Eheims cirkulationspumpar, Eheim Compact 1000 och Eheim Compact plus 2000, den sistnämnda lyfter riktigt högt också. En cirkulationspump kan också användas för att driva ett bottenfilter. Då göms själva bottenfiltret, en gallerliknande konstruktion, under gruset och så dras vattnet igenom gruset och upp i ett rör till pumpen innan det pumpas ut nära ytan så att akvariet syresätts.

Sirkulasjonspumper har som oppgave å sirkulere vannet, det vil si pumpe rundt vannet i akvariet. Pumpeenheten kan også flytte vannet fra et kammer til et annet samt lage fosser.

En pumpe som bare beveger seg på vann uten å være koblet til et filter kalles en sirkulasjonspumpe. Noen kan bygges slik at du i fremtiden kan legge til en filterdel, andre har ingen slike utviklingsmuligheter, men flytter bare på vann. Bruksområdene for sirkulasjonspumper kan være mange. En av de vanligste er at du allerede har en filterpumpe, men at du har fisk som krever mer rotasjon på vannet eller mer oksygen, eller at du opplever døde flekker i akvariet der smuss samler seg i stedet for å finne veien til filteret. En pumpe som er koblet til et filter har vanligvis en maksimal strømning som er relatert til filterets maksimale kapasitet.

En sirkulasjonspumpe uten eget filter kan imidlertid drive mange andre typer filtre. En effektiv måte å få et stort og godt filter på er enten å fylle rommet bak en tredimensjonal bakgrunn med filtermateriale eller å skjerme av en liten del av akvariet med et glass og et stykke filtermatte. Hvis du velger bakgrunnsalternativet, lager du inntakshull i den ene enden av bakgrunnen og setter rister til dem, og så borer du et utløpshull i den andre enden og der setter du også pumpen. Deretter fyller du rommet i midten med forskjellige typer filtermateriale og lar pumpen dra vann gjennom det.

 

Uansett om du vil ha en sirkulasjonspumpe med eller uten filter, finner du det beste alternativet online på zoo.no.

Viser 9 produkter på 1 sider
Vise som Rutenett Liste
per side
Vise som Rutenett Liste
per side