PLEIERÅD OG HANDLELISTE SJEGGAGAM

Pogona vitticeps

Skjeggagamen er en fin øgle som tilhører en av de mest populære i øglefamilien. Den er relativt lett å ta vare på og vil gjerne kose på sofaen. Skjeggagamen blir lett tam og viser svært sjelden aggresjon, noe som gjør den til en god øgle selv for nybegynnere. Hannene blir opptil 60 cm lange med halen inkludert og hunnene litt mindre, rundt 50 cm lange.

Skjeggagamen blir omtrent 7-10 år gammel.

Å velge kjønn og antall

Det er ikke mulig å se kjønnet til skjeggagamen før den er mellom 5-10 måneder gammel.

Begge kjønn er relativt like når det gjelder oppførsel, men hannen er litt større enn hunnen.

Skjeggagamen er en øgle du kan holde alene. Hvis du holder de i en gruppe, bør du ha et stort terrarium.

Sett aldri sammen skjeggagamer med en størrelsesforskjell større enn 10 cm, ettersom de større skjeggagamene ser den mindre som mat. Når du setter de sammen, bør du også lese på forhånd og be en ekspert om råd for å unngå skade på dyrene.

Når du kommer hjem

La skjeggagamen være i fred de første 24 timene, slik at den får sjansen til å bli vant til sitt nye hjem.

Terrarium

Minimumsstørrelsen som er tillatt for en voksen skjeggagam i normal størrelse er en bunnflate på 0,9 m² og 0,5 meter høy. Hvis skjeggagamen blir lengre enn 51 cm, må den ha en bunnflate på minst 1,8 m². Dette er en minimumsstørrelse og skjeggagamen føler seg bedre av å ha mer plass. Skjeggagamen er for det meste en bakkelevende øgle, men den kan også bruke mye tid på å klatre, så tilby den gjerne et høyere terrarium på omtrent 0,8 - 0,9 m.

Innredning

Sørg for at du har terrariet klart før det nye familiemedlemmet får flytte hjem. Det er viktig å ha det rette miljøet for at skjeggagamen skal holde seg frisk og trives.

Skjeggagamen er både land- og trelevende øgler, og det er derfor viktig å dekorere terrariet med steiner, klipper og røtter både i høyde og bredde. I det fri, søker skjeggagamen beskyttelse i hull og sprekker både fra solen og fra rovdyr, så det er viktig at det er flere gjemmesteder for alle individer i terrariet.

Skjeggagamen ønsker å kunne grave seg ned i bunnmaterialet. Men den kan også spise av det, noe som i verste fall kan føre til forstoppelse, så det er viktig å velge riktig bunnmateriale. Finkornet sandbunn er den mest naturlige og relativt enkelt å holde rent.

Skjeggagamen er vekselvis varm, noe som betyr at den er avhengig av temperaturene i miljøet for å kunne termoregulere, det vil si at dens indre organer og fordøyelse skal kunne fungere. Skjeggagamen er en firfirsle som stammer fra et semi-ørkenlandskap, men enda høyere temperaturer kan være like skadelige som lavere.

En varmematte i en del av terrariet anbefales. Der bør det varmeste punktet være rundt 40 grader og det kaldeste punktet i den andre delen av terrariet skal ikke være under 28-29 grader. Om natten bør temperaturen senkes til 24-25 grader og fuktigheten skal være 35-40%

Skjeggagamen mottar ikke UV -lys gjennom glasset, så det er viktig å ha en lampe med UV -lys eller en lampe med UV -lysrør som har både UVA- og UVB -lys. Dette er nødvendig for at skjeggagamen skal danne vitamin D, som igjen er nødvendig for å kunne ta opp kalsium.

Fôring

Skjeggagamen er en altetende som vil ha både animalsk protein og grønnsaker. De unge dyrene spiser hovedsakelig animalsk protein, men begynner å spise mer grønnsaker med alderen. Derfor er det viktig å venne skjeggagamen tidlig til et variert kosthold, og jo tidligere dette skjer, jo lettere blir det å overføre det til et mer vegetabilsk kosthold etter hvert som det blir eldre. Et variert kosthold reduserer risikoen for sykdommer.

Unge dyr bør ha regelmessig fôring 2-3 ganger om dagen av både animalsk og vegetabilsk mat. Du bør være forsiktig så du ikke gir for mye melorm da de unge dyrene lett blir forstoppede. Voksne dyr må ha vegetabilsk mat hver dag, men bare animalsk protein 2-3 ganger i uken.

Fôringsdyrene må ikke være større enn 2/3 av bredden på skjeggagamens hode. Gi dem også et balansert kosthold for å gjøre maten så sunn som mulig for skjeggagamen. For skjeggagamer er det viktig å pudre fôrdyrene med kalk og vitaminer.

Fôrdyr som egner seg godt til skjeggkre, er sirisser, kakerlakker, melorm, zophobas og små pinkies (musunger).

Generell omsorg

Det er viktig å ha det riktige miljøet og gi skjeggagamen den rette omsorgen for at den skal trives og holde seg frisk. Stress forårsaket av utilstrekkelig omsorg og dårlig miljø er en av de vanligste årsakene til sykdommer og problemer hos skjeggagamen.

Skjeggagamen drikker sjelden stillestående vann, men absorberer det meste av væsken fra grønnsaker og fôringsdyr, så det er viktig at vannskålen er stor nok til å svømme i. Regelmessig bad stimulerer og fremmer både væskeinntak og avføring. Det reduserer også risikoen for forstoppelse hos skjeggagamen, som kan få det både fra å spise feil kosthold og å gumle på overflaten i terrariet.

Mytingen tar også vare på seg selv hvis skjeggribben får bade regelmessig.

Sjekk temperaturen i terrariet daglig. Ha et termometer på den varme siden og et termometer på den kalde siden, slik at du til enhver tid har full kontroll.

På grunn av den høye varmen i terrariet er det godt å spraye vann i terrariet på / rundt øglen et par ganger i uken eller om nødvendig.

Matrester og avføring må rengjøres hver dag, og det er viktig å bytte underlaget ofte. Innredningen må rengjøres grundig og desinfiseres eller skiftes ut regelmessig.

Vær forsiktig når du håndterer skjeggagamen, i tilfelle stress eller hvis den føler seg truet, kan den miste halen. Den vokser aldri tilbake, noe den kan gjøre på mange andre øgler. Så løft aldri skjeggagamen i halen uten å holde begge hendene rundt den.

Vinterdvale

Skjeggagamen viser vanligvis selv hvis den vil sove. Den blir treg, mister appetitten og graver seg ned. Dette skyldes lav luftfuktighet i terrariet. Du kan derfor øke fuktigheten for å unngå dvalemodus, da det kan forårsake problemer som lungebetennelse.

Hvis skjeggagamen ikke er ved god helse, bør den ikke gå inn i dvale.

Hvis skjeggagamen blir syk

Noen vanlige tegn på sykdom er tretthet, vekttap, løs avføring, oppkast, dårlig mating, grå shabby fargetone, hovent eller rød munnslimhinne, hovne ledd, tørket sammenfalt hale, problemer med myting og nedsatt appetitt.

Vi utfører en helsekontroll av skjeggagamen når du kjøper den, men hvis skjeggagamen viser tegn til dårlig helse, kontakt oss umiddelbart for råd (og eventuelt veterinær).

Reproduksjon og kjønnsbestemmelse

Skjeggagamen blir kjønnsmoden i omtrent 18 måneders alder. Den beste måten for en vellykket parring er å sette sammen en hann med flere hunner. Svangerskapsperioden er ca 6 uker. Hunnen legger mellom 15-40 egg og hun trenger et godt sted å legge dem.

Hvis eggene skal klekkes, bør de oppbevares i fuktig vermikulitt i et eggklekkeri på 28 grader i 60-90 dager.

Hannen har et sterkere hode og et mørkere skjegg enn hunnen. Han har også to langsgående buler bak kloakkåpningen. Hunnen kan ha en trekantet bul bak kloakken, men ikke alle har det.

Opprinnelse

Australia

Viktig informasjon

Alle reptiler bærer normalt salmonellabakterier i endetarmen. Derfor er det viktig å vaske hendene grundig etter håndtering av øglen og omgivelsene.

Handleliste

Terrarium - i henhold til Mattilsynets retningslinjer                              

Bunnmateriale (terrariumsand, bark)

Varmekilder (varmematte, varmelampe, varmestein)

UV -belysning

Røtter

Steiner

Matskål

Vannskål med lave kanter

Fôr: Skjeggagampellets, sirisser, melorm, zophobas

Vitaminer

Kalsiumpreparat

Termometer (en på den varme siden og en på den kalde)

Hygrometer (måler fuktighet)

Spade å rengjøre buret med

Hundeposer

rengjøringsmiddel for burbunnen

Desinfeksjonsmidler for bur og innredning f.eks. virkon

Transportbur

Det er nyttig for barn å vokse opp og tilbringe tid med dyr. De lærer å ta ansvar og vokser med oppgaven det er å ta vare på vennen sin. Selv om dyret er ment som barnets kjæledyr, må en voksen bære det endelige ansvaret. Disse omsorgsrådene inneholder grunnleggende råd. Til fordel for dyret bør du skaffe deg ytterligere informasjon.