ZOO.NO PERSONVERNERKLÆRING

Vi på Zoo.no beskytter ditt personvern og vil for eksempel aldri selge dine personopplysninger til andre selskaper. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine, hvilke rettigheter du har og hvordan du kan verne om dem.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Hva er en personopplysning, og hva betyr behandling av personopplysninger?
2. Hvem er ansvarlig for personopplysningene vi samler inn?
3. Hvilke personopplysninger samles inn om deg som kunde og til hvilket formål (hvorfor)?
4. Hvilke personopplysninger samles inn om deg som medlem av lojalitetsprogrammet og til hvilket formål (hvorfor)?
5. Hvem kan vi dele personopplysningene dine med?
6. Hvor behandler vi personopplysningene dine?
7. Hvilke rettigheter har du som er registrert?
8. Hva er en cookie og hvordan brukes den?
9. Hvordan beskyttes dine personopplysninger?
10. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet.
11. Hvordan kan du enklest kontakte oss vedrørende spørsmål om personvern?

1. Hva er en personopplysning, og hva betyr behandling av personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte knyttes til en fysisk person. Eksempler kan være grunnleggende opplysninger om deg som navn og kontaktopplysninger, men også kjøpshistorikk og bonuspoeng.

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Enhver handling som utføres med personopplysninger defineres som behandling, uavhenging av om den skjer automatisk eller ikke. Eksempler på vanlig behandling er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding, overføring og sletting.

2. Hvem er ansvarlig for personopplysningene vi samler inn?

Hulthén Trading AB, org. nr 556376–3332, med adresse Ulvsundavägen 191 E, 168 67 Bromma, er personopplysningsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

3. Hvilke personopplysninger samles inn om deg som kunde og til hvilket formål (hvorfor)?

Formål: Å kunne håndtere bestillinger/kjøp/tjenester
Behandling som utføres: 
• Levering (inkludert varsling og kontakter knyttet til leveringen).
• Identifisering og alderskontroll.        
• Håndtering av betalinger (inkludert analyse av mulige betalingsløsninger som kan omfatte kontroll av betalingshistorikk og innhenting av kredittopplysninger fra Klarna). Etter juli 2018 vil all betalingshåndtering skje via Klarna.https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy•   
• Behandling av reklamasjons- og garantisaker.       
• Journalføring ved veterinærbesøk.

Personopplysningskategorier:
• Navn.    
• Personnummer eller organisasjonsnummer.       
• Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).       
• Betalingshistorikk.       
• Betalingsopplysninger.       
• Din korrespondanse.      
• Opplysninger om kjøpstidspunkt, handlested, eventuelle feil/klager.      
• For veterinærtjenester: veterinærjournal med opplysninger om dyreeiers navn, adresse og telefonnummer, dyreart, dyrets navn, dyrets kjønn, dyrets alder eller aldersgruppe, ev. forsikringsnummer, ev. chipnummer og andre relevante opplysninger som anses som nødvendige for å oppfylle krav til journalføring.     
• Brukeropplysninger for medlemssider.

Juridisk grunnlag: 
Oppfyllelse av kjøpsavtalen. Innsamling av personopplysninger er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan vi ikke oppfylle forpliktelsene våre, og vi blir nødt til å nekte deg kjøpet.

Lagringsperiode: 
Frem til kjøpet er gjennomført (inkludert levering og betaling) og 36 måneder etter for å ha muligheten til å håndtere eventuelle reklamasjons- og garantisaker.

Formål: Å kunne oppfylle selskapets juridiske forpliktelser

Behandling som utføres: 
• Nødvendig håndtering for å oppfylle selskapets juridiske forpliktelser i henhold til lov, rettsavgjørelser eller myndighetsvedtak (f.eks. regnskapsloven, hvitvaskingsloven eller regler for produktansvar og produktsikkerhet. Dette kan kreve at allmennheten og kunder får innsyn i kommunikasjon og opplysninger om produktvarsler og tilbakekallelse av produkter ved for eksempel en defekt eller helseskadelig vare).

Personopplysningskategorier:
• Navn. 
• Personnummer eller organisasjonsnummer. 
• Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer). 
• Betalingshistorikk. 
• Betalingsopplysninger. 
• Din korrespondanse. 
• Opplysninger om kjøpstidspunkt, handlested, eventuelle feil/klager. 
• For veterinærtjenester: veterinærjournal med opplysninger om dyreeiers navn, adresse og telefonnummer, dyreart, dyrets navn, dyrets kjønn, dyrets alder eller aldersgruppe, ev. forsikringsnummer, ev. chipnummer og andre relevante opplysninger som anses som nødvendige for å oppfylle krav til journalføring. 
• Brukeropplysninger for medlemssider.

Juridisk grunnlag: 
Juridisk forpliktelse. Loven krever denne innsamlingen av personopplysninger. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan vi ikke oppfylle de juridiske forpliktelsene våre, og vi blir nødt til å nekte deg kjøpet.

Lagringsperiode: 
Den perioden vi er forpliktet til å lagre opplysninger etter gjeldende lovgivning.  Eksempler er bokførings- og journalføringslover.

Formål: Å være i stand til å behandle kundeservicesaker
Behandling som utføres: 
• Kommunikasjon og svar på eventuelle spørsmål hos kundeservice (via telefon eller digitale kanaler, inkludert sosiale medier). 
• Identifisering. 
• Behandling av eventuelle klager og supportsaker.

Personopplysningskategorier:
• Navn. 
• Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
• Din korrespondanse. • Opplysninger om kjøpstidspunkt, handlested, eventuelle feil/klager. 
• Brukeropplysninger for medlemssider.

Juridisk grunnlag: 
Legitim interesse. Behandlingen er ansett som nødvendig for å tilfredsstille din og vår legitime interesse knyttet til behandlingen av kundeservicesaker.

Lagringsperiode: 
Helt til kundeservicesaken er avsluttet.

Formål: Muligheten til å gjennomføre og håndtere deltagelse i konkurranser og/eller arrangement.
Behandling som utføres: 
• Kommunikasjon før og etter deltakelse i konkurranser eller arrangementer (f.eks. bekreftelse av påmelding, spørsmål eller evalueringer).
• Identifisering og alderskontroll.
• Valg av vinner og formidling av eventuell premie.

Personopplysningskategorier: 
• Navn.
• Personnummer eller alder.
• Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
• Opplysninger gitt i konkurransebidraget.
• Opplysninger gitt under evaluering av arrangementer.

Juridisk grunnlag: 
Legitim interesse. Behandlingen er ansett som nødvendig for å tilfredsstille din og vår legitime interesse knyttet til behandlingen av din deltakelse i konkurranser og/eller arrangementer.

Lagringsperiode:
I den perioden konkurransen/arrangementet pågår

Formål: Muligheten til å administrere og publisere anmeldelser

Behandling som utføres: 
• Kommunikasjon før og etter.
• Publisering av anmeldelser på hjemmesiden (f.eks. startsiden, kategorisider, produktsider)

Personopplysningskategorier:
• Navn.
• E-post

Juridisk grunnlag:
Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår og kundenes legitime interesse av å evaluere, utvikle og forbedre tjenester, produkter og systemer.

Lagringsperiode: 
Fra innsamlingsøyeblikket og påfølgende 36 måneder.


Formål: Muligheten til å evaluere, utvikle og forbedre tjenester, produkter og systemer for alle kundene våre
Behandling som utføres: 
• Tilpasning av tjenester for å bli mer brukervennlige (f.eks. endre brukergrensesnittet for enklere informasjonsflyt, eller for å løfte frem funksjoner som ofte brukes av kunder på de digitale kanalene våre).
• Produksjon av databaser for å forbedre vare- og logistikkflyten (f.eks. ved å forutse innkjøp, lagerbeholdning og leveranse).
• Produksjon av databaser for å utvikle og forbedre sortimentet vårt.
• Produksjon av databaser for å utvikle og forbedre ressurseffektivitet ut ifra miljø- og bærekraftshensyn.
• Gi kundene muligheten til å påvirke sortimentet vårt.
• Produksjon av databaser for forbedring av IT-system, som vanligvis øker sikkerheten for både selskap og besøkere/kunder.• Analyser av opplysningene vi har samlet inn til dette formålet. Ut ifra opplysningene som samles inn (f.eks. kjøpshistorikk, alder og kjønn) sorteres du videre inn i en kundegruppe. Analyser utføres deretter på aggregert nivå ved hjelp av avidentifisert eller pseudonymisert data uten kobling til deg som individ. Informasjonen fra analysen danner grunnlaget for hvilke produkter som kjøpes inn og utviklingen av bonusprogrammet vårt.

Personopplysningskategorier:
• Alder.
• Kjønn.
• Bosted.
• Korrespondanse og feedback knyttet til produktene og tjenestene våre.
• Kjøps- og brukergenerert data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).
• Teknisk data om enheter som brukes og innstillingene på disse.
• Informasjon om hvordan du har samhandlet med oss, dvs. hvordan du har brukt tjenesten, påloggingsmetode, hvor og hvor lenge du har besøkt ulike sider, svartid, nedlastingsfeil, hvordan du kommer til og forlater tjenesten osv.

Juridisk grunnlag:
Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår og kundenes legitime interesse av å evaluere, utvikle og forbedre tjenester, produkter og systemer.

Lagringsperiode: 
Fra innsamlingsøyeblikket og påfølgende 36 måneder.

Formål: Å kunne forhindre misbruk av tjenester eller forhindre, forebygge eller undersøke lovbrudd mot selskapet
Behandling som utføres: 
• Forhindring eller undersøkelse av eventuelt bedrageri eller andre lovbrudd (f.eks. hendelsesrapportering i butikk).
• Forhindre utsendelse av spam, phishing, trakassering, forsøk på ulovlig pålogging på brukerkonto eller andre handlinger som er forbudt i henhold til lov eller våre kjøps- og medlemsvilkår.
• Beskyttelse og utbedring av IT-miljøet vårt mot angrep og innbrudd.

Personopplysningskategorier:
• Personnummer.
• Videoopptak fra kameraovervåkning.
• Kjøps- og brukergenerert data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).
• Teknisk data om enheter som brukes og innstillingene på disse (f.eks. språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform).
• Opplysninger om hvordan våre digitale tjenester brukes

Juridisk grunnlag: 
Oppfyllelse av juridiske forpliktelser (hvis noen slike foreligger), eller legitim interesse. Dersom juridiske forpliktelser er fraværende, er behandlingen nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å forhindre misbruk av en tjeneste, eller for å forhindre, forebygge og undersøke lovbrudd mot selskapet.

Lagringsperiode: 
Fra innsamlingsøyeblikket og påfølgende 36 måneder.

4. Hvilke personopplysninger samles inn om deg som medlem av lojalitetsprogrammet og til hvilket formål (hvorfor)?

Formål: Å kunne administrere medlemskapet ditt

Behandling som utføres: 
• Opprettelse av påloggingsfunksjon.
• Verifisering av din identitet og alder.
• Opprettholdelse av korrekte og oppdaterte opplysninger.
• Din mulighet til å følge kjøps- og betalingshistorikk.
• Din mulighet til å lagre favoritter og lignende.
• Håndtering av kundevalgene dine.

Personopplysningskategorier:
• Navn.
• Personnummer.
• Medlems-/kundenummer.
• Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
• Kjøpshistorikk.
• Betalingshistorikk.
• Betalingsinformasjon.
• Brukernavn og passord.
• Innstillinger for profilen og de personlige valgene dine.

Juridisk grunnlag: 
Oppfyllelse av avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Innsamlingen av personopplysninger er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Hvis vi ikke får disse opplysningene, kan vi heller ikke oppfylle våre forpliktelser, og vi blir nødt til å nekte deg medlemskap.

Lagringsperiode: 
Helt til medlemskapet avsluttes (manuelt eller automatisk etter inaktivitet i en periode på 36 måneder).

Formål: Å kunne administrere fordelene og tilbudene dine, samt levere personlig tilpassede tjenester
Behandling som utføres: 
• Opprettelse av personlige tilbud og generelle medlemstilbud, tilpassende nyheter, produktanbefalinger, inspirasjon, fordeler knyttet til medlemsnivået ditt og invitasjon til arrangementer.
• Analyser av opplysningene vi har samlet inn til dette formålet. Vi ser f.eks. på kjøpshistorikk, alder, kjønn, bosted, oppgitte preferanser og resultatet fra kundetilfredshet- eller markedsundersøkelser.
• Analyser av opplysningene vi har samlet inn til dette formålet. Vi utfører en analyse basert på opplysningene vi har samlet inn. Dette kan igjen føre til at du sorteres inn i en kundegruppe, eller får en unik profil. Kunnskapen fra analysen danner grunnlaget for de personlige tilbudene og tilpassede fordelene du mottar osv. De ulike medlemmene kan derfor motta ulike fordeler og tilbud.

Personopplysningskategorier:
• Navn.
• Brukernavn.
• Medlems-/kundenummer.
• Personnummer.
• Kjønn.
• Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
• Bosted.
• Kjøpshistorikk.
• Kjøps- og brukergenerert data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).
• Oppgitte kundevalg for produkter og tjenester.

Juridisk grunnlag: 
Oppfyllelse av avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Innsamlingen av personopplysninger er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Hvis vi ikke får disse opplysningene, kan vi heller ikke oppfylle våre forpliktelser, og vi blir nødt til å nekte deg medlemskap.

Lagringsperiode: 
Helt til medlemskapet avsluttes (manuelt eller automatisk etter inaktivitet i en periode på 36 måneder).

5. Hvem kan vi dele personopplysningene dine med?

Personopplysningsassistent
I noen tilfeller deler vi personopplysningene dine med selskaper som fungerer som personopplysningsassistenter for oss når dette er nødvendig for å tilby tjenester. En personopplysningsassistent er et selskap som behandler opplysningene på vegne av oss og i samsvar med våre instruksjoner. Vi har personopplysningsassistenter som hjelper oss med:
• Transport (logistikkselskaper og speditører). 
• Kassesystem (i fysisk butikk).
• Bookingtjeneste.
• Betalingsløsninger (kortinnløsende selskaper, banker og andre betalingstjenesteleverandører). Klarna
• Markedsføring (trykk og distribusjon, sosiale medier, mediebyråer eller reklamebyråer).
• IT-tjenester (selskaper som håndterer nødvendig drift, teknisk support og vedlikehold av IT-løsningene våre).
Når personopplysningene dine deles med personopplysningsassistenter, vil dette kun skje i forbindelse med formål som overensstemmer med den opprinnelige hensikten bak innsamlingen av opplysningene (f.eks. for å oppfylle forpliktelser i forbindelse med kjøpsavtalen eller lojalitetprogrammets medlemsvilkår).


​Selskaper som er selvstendig personopplysningsansvarlige
Vi deler også personopplysningene dine med enkelte selskaper som er selvstendig personopplysningsansvarlige. At et selskap er selvstendig personopplysningsansvarlig betyr at det ikke er vi som bestemmer hvordan opplysningene selskapet mottar skal behandles. Vi deler personopplysningene dine med følgende selvstendige personopplysningsansvarlige:
• Statlige myndigheter (politi, skatteetaten eller andre myndigheter) når loven eller mistanke om lovbrudd forplikter oss til dette.
• Selskaper som sørger for generell varetransport (logistikkselskaper og speditører).
• Selskaper som tilbyr betalingsløsninger (kortinnløsende selskaper, banker og andre leverandører av betalingstjenester).
Når personopplysningene dine deles med et selskap som defineres som selvstendig personopplysningsansvarlig, gjelder dette selskapets personvernerklæring og deres håndtering av personopplysninger.

6. Hvor behandler vi personopplysningene dine?

Vårt mål er at dine personopplysninger alltid behandles innenfor EU/EØS, men de kan også overføres og behandles i land utenfor EØS. All slik overføring av personopplysningene dine skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

7. Hvilke rettigheter har du som er registrert?

Rett til innsyn (såkalt registerutskrift)
Vi har en transparent innstilling til hvordan personopplysningene dine behandles. Hvis du ønsker mer informasjon om hvilke av personopplysningene dine som er blitt behandlet, kan du be om tilgang til disse opplysningene (informasjonen leveres som en registerutskrift med opplysninger om formål, personopplysningskategorier, mottakerkategorier, lagringsperioder, informasjon om hvor informasjonen er samlet inn fra og forekomsten av automatiserte beslutninger).  Husk at en innsynsforespørsel kan føre til at vi ber om ytterligere opplysninger. Dette for å sikre effektiv håndtering av forespørselen din, og for at informasjonen blir levert til riktig person.

Rett til retting
Du kan be om retting av personopplysningene dine dersom disse ikke er korrekte. Du har også rett til å komplettere eventuelle ufullstendige opplysninger innenfor rammen av det definerte formålet. Som medlem hos Zoo.no kan du endre enkelte opplysninger direkte på medlemssidene dine. 

Rett til slettingDu kan be om sletting av personopplysninger vi behandler om deg dersom:
• Opplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn eller behandlet for.
• Du har innvendinger mot avveininger vi har gjort basert på legitim interesse, og der årsaken til innvendingen veier tyngre enn vår legitim interesse.
• Du har innvendinger mot behandling der formålet er direkte markedsføring.
• Personopplysningene behandles på ulovlig måte.
• Personopplysningene må slettes for å oppfylle juridiske forpliktelser vi er underlagt.
• Personopplysninger er samlet inn for barn (under 13 år) du har foreldreansvar for, der innsamlingen har skjedd i forbindelse med tilbud av informasjonssamfunnets tjenester (f.eks. sosiale medier). 
Husk at vi kan avslå forespørselen din hvis det finnes juridiske forpliktelser som forhindrer oss i å umiddelbart slette enkelte personopplysninger. Disse forpliktelsene kommer fra regnskaps- og skattelovgivning, bank- og hvitvaskingslovgivning samt forbrukerlovgivning. Det kan også hende at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fastslå, iverksette eller forsvare juridiske krav. Hvis vi forhindres i å imøtekomme forespørsler om sletting, kan vi heller blokkere personopplysningene slik at de ikke blir brukt til andre formål enn det formålet som forhindret forespørselen om sletting.

Rett til begrensning
Du har rett til å be om begrensninger for hvordan vi behandler personopplysningene dine. Hvis du nekter for at personopplysningene vi behandler er korrekte, kan du be om begrenset behandling i den tiden vi trenger for å kontrollere om personopplysningene er korrekte eller ikke. Dersom vi ikke lenger trenger personopplysningene til de angitte formålene, men du trenger dem for å fastslå, iverksette eller forsvare juridiske krav, kan du be om begrenset behandling av opplysningene hos oss. Det betyr at du kan be oss om å ikke slette opplysningene dine. Hvis du har kommet med innvendinger mot interesseavveininger vi har gjort basert på legitim interesse utført på lovlig grunnlag for et visst formål, kan du be om begrenset behandling i den tiden vi trenger for å kontrollere om våre legitime interesser veier tyngre enn din interesse av å få opplysningene slettet. Ved begrenset behandling som følge av en av situasjonene ovenfor, kan vi utover selve lagringen kun behandle opplysningene hvis vi trenger å fastslå, iverksette eller forsvare juridiske krav for å beskytte andres rettigheter, eller hvis du har gitt ditt samtykke.Rett til innvending mot visse typer behandling
Du har alltid rett til å slippe direkte markedsføring og ha innvendinger mot all behandling av personopplysninger som bygger på interesseavveininger. 

Legitim interesse
Du har muligheten til å komme med innvendinger mot behandlingen hver gang vi bruker interesseavveining som juridisk grunnlag for et formål. For å fortsatt kunne behandle personopplysningene dine etter en slik innvending, må vi kunne vise til en nødvendig legitim interesse for den aktuelle behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller frihet. Hvis dette ikke er tilfelle, kan vi kun behandle opplysningene for å fastslå, iverksette eller forsvare juridiske krav. 
 
Direkte markedsføring (inkludert analyser som gjøres for direkte markedsføringsformål)
Du har muligheten til å komme med innvendinger mot at personopplysningene dine behandles i forbindelse med direkte markedsføring. Innvendingen omfatter også analyser av personopplysninger (såkalt profilering) som gjøres med direkte markedsføring som formål. Med direkte markedsføring menes alle typer oppsøkende markedsføringstiltak (f.eks. via post, e-post og SMS). Markedsføringstiltak der du som kunde aktivt har valgt å bruke en av tjenestene våre, eller har oppsøkt oss for å få vite mer om tjenestene våre, regnes ikke som direkte markedsføring (f.eks. produktanbefalinger eller andre funksjoner og tilbud på medlemssidene).  Hvis du kommer med innvendinger mot direkte markedsføring, vil vi avslutte behandlingen av personopplysningene dine til dette formålet, samt avslutte alle former for direkte markedsføringstiltak.

Rett til dataportabilitet
Dersom vår rett til å behandle dine personopplysninger bygger på enten samtykket ditt eller oppfyllelsen av avtalen vi har med deg, har du rett til å be om at opplysningene dine, som du har oppgitt til oss, overføres til annen personopplysningsansvarlig (såkalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er av overføringen er teknisk mulig og kan skje automatisk.

8. Hva er en cookie og hvordan bruker vi den?

Cookies er en liten tekstfil som består av bokstaver og tall. Denne sendes fra vår nettserver og lagres på din nettleser eller enhet. På Zoo.no bruker vi følgende cookies:
• Sessionscookies (en midlertidig cookie som forsvinner når du lukker nettleseren eller enheten din).
• Permanente cookies (cookies som ligger igjen på datamaskinen din helt til de utløper eller du fjerner dem).
• Førstepartscookies (cookies som plasseres av nettstedet du besøker).
• Tredjepartscookies (cookies som plasseres av nettstedet til en tredjepart).
• Lignende teknologi (teknologi som lagrer informasjon på nettleseren eller enheten din, og som på en måte ligner på cookies).
Noen av tjenestene våre trenger cookies for å fungere på riktig måte, mens andre forbedrer tjenestene for deg. Vi bruker cookies til generell analytisk informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, og for å lagre funksjonelle innstillinger. Vi bruker også cookies til å rette relevant markedsføring mot deg. Du kan selv styre bruken av cookies. Nettleseren eller enheten din gir deg muligheten til å endre innstillingene for bruken og omfanget av cookies. Gå til innstillingene på nettleseren eller enheten din for å lære mer om hvordan du justerer innstillingene for cookies. Blokkering av cookies, kun aksept av førstepartscookies eller sletting av cookies når nettleseren lukkes er noen eksempler på hva du kan justere. Husk at enkelte tjenester kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter cookies. Du kan lese mer generell informasjon om cookies på Datatilsynets nettside, datatilsynet.no.

9. Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

Vi verner om personopplysningene dine gjennom teknologiske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

10. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger på feil måte, kan du kontakte oss. Du har også rett til å levere inn en klage til en tilsynsmyndighet.

11. Hvordan kan du enklest kontakte oss om spørsmål som gjelder personvern?

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du lurer på noe. Det gjør du enklest ved å sende en e-post til dataskydd@zoo.se. Vi kan komme til å gjøre endringer i personvernerklæringen vår. Du vil alltid finne siste utgave av personvernerklæringen på Zoo.no. Vi vil informere deg om eventuelle viktige endringer i personvernerklæringen, f.eks. innen formålet med bruken av personopplysningene dine, ombudets identitet og rettighetene dine. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 25.05.2018 og oppdateres kontinuerlig.