Villfuglfrø og talgballer

Fågelmat, fågelfoder och talgbollar för vilda fåglar inte bara under den kalla årstiden hittar dessa fåglar allt mindre mat. För att säkerställa fåglarnas näringsförsörjning hittar du här ett urval av fågelfrö så som vildfågelfröblandning, talgbollar, solrosfrön och skalade jordnötter för utfodring av vilda fåglar året om.

Fuglemat, fuglefôr og talgkuler for ville fugler. For å sikre fuglenes ernæringsmessige forsyning finner du her et utvalg av fuglefrø som frøblanding til villfugl, talgkuler, solsikkefrø og skrellede peanøtter til fôring av ville fugler hele året.

Fåglar i det vilda, trädgårdens fåglar. Till denna kategori hör alla fåglar som inte föds upp eller hålls av människor. Vildfåglarna kan du kan se på gatan, i parken eller i trädgården. Tidigare fanns det nästan alltid tillräckligt med mat för att föda alla dessa hungriga små näbbar under hela året. Det var bara på vintern som människan behövde ge en hjälpande hand, men ökad miljöförstöring gör att det inte alltid går att räkna med att vildfåglarna hittar tillräckligt med mat. Talgbollar, en traditionell källa till mat under vintern för många fåglar och mycket uppskattad av de flesta arter.

För att fåglarna ska överleva vintern, kunna avla och föda sina ungar är det alltid bäst om man kan ge dem en jämn tillförsel av mat året runt.

Det kan du göra exempelvis hemma i din trädgård, på din balkong eller i parken. Fåglarna kommer då gärna dit och bygger sina bon och sprider sitt härliga fågelkvitter.
Håll utfodringsplatsen ren och ge fåglarna fri tillgång till fodret.

Bird's garden är ett vildfågelfoder med den optimala blandningen av solrosfrön, korn, frön och jordnötter som lockar till sig exempelvis finkar, trastar och starar. Det är ett uppskattat foder oavsett årstid.
Vildfågelblandningen har ett högre fettinnehåll och är extra bra för vildfåglar under vinterhalvåret, men fungerar även bra under årets övriga årstider.

Fugler i naturen, hagefugler. Denne kategorien inkluderer alle fugler som ikke er avlet opp eller holdt i fangenskap av mennesker. Du kan se de ville fuglene på gaten, i parken eller i hagen. Tidligere var det nesten alltid nok mat til å mate alle disse sultne små nebbene gjennom året. Det var bare om vinteren at mennesker trengte å gi en hjelpende hånd, men økt miljøforringelse betyr at det ikke alltid er mulig å regne med at ville fugler finner nok mat. Talgkuler er en tradisjonell matkilde om vinteren for mange fugler og verdsatt av de fleste artene. For at fuglene skal overleve vinteren, kunne avle og mate ungene sine, er det alltid best hvis du kan gi dem en jevn tilførsel av mat hele året. Du kan for eksempel gjøre dette hjemme i hagen din, på balkongen eller i parken. Fuglene kommer da gjerne dit og bygger reir og sprer sin fantastiske fuglekvitring.

Hold fôringsområdet rent og gi fuglene fri tilgang til fôret. Hos oss finner du viltfuglfôr med den optimale blandingen av solsikkefrø, korn, frø og peanøtter som lokker til seg for eksempel fink, trost og stær. Det er et populært fôr uavhengig av årstid. Villfuglblandingen har et høyere fettinnhold og er ekstra bra for ville fugler om vinteren, men fungerer også godt i de andre sesongene av året.

Viser 1 produkter på 1 sider
Vise som Rutenett Liste
per side
Vise som Rutenett Liste
per side