Vannbereder

Fisk - Vattenberedning för akvarium. Vi rekommenderar att du alltid använder en vattenberedare som neutraliserar klor och andra eventuella tungmetaller.

Et stort utvalg av vannberedere til akvarier finner du online på zoo.no. Vi anbefaler at du alltid bruker en vannbereder som nøytraliserer klor og andre mulige tungmetaller.

Vattenberedning
Ett obehandlat vatten direkt från kranen kan innehålla kloramin och spår av olika tungmetaller som inte är lämpliga att ha i akvariet. Förutom att det är irriterande för fiskarnas gälar och slemhinnor kan kopparrester från rör vara direkt dödligt och kloret dödar inte bara onyttiga bakterier utan också de goda bakterier som vi gärna vill ska växa till sig i akvariet. Många vattenberedningsmedel innehåller också ämnen som stärker och bygger upp fiskarnas naturliga slemhinnor. Använd ett bra vattenberedningspreparat vid uppstarten av akvariet och sedan vid varje vattenbyte.

Ubehandlet vann direkte fra kranen kan inneholde kloramin og spor av forskjellige tungmetaller som ikke er egnet å ha i akvariet. I tillegg til å være irriterende for fiskens gjeller og slimhinner, kan kobberrester fra rør være direkte dødelige. Klor dreper ikke bare ubrukelige bakterier, men også de gode bakteriene som vi gjerne vil skal vokse i akvariet. Mange midler til vannberedere inneholder også stoffer som styrker og bygger opp fiskens naturlige slimhinner. Bruk et godt vannberederapparat ved oppstart av akvariet og deretter ved hvert vannbytte.

Viser 3 produkter på 1 sider
Vise som Rutenett Liste
per side
Vise som Rutenett Liste
per side