Algemiddel

Algmedel och algbortagning för akvarium. Bra medel mot alger i akvarium. Algerna riskerar ofta att bli ett problem i alla akvarier. Undvik att drabbas av algproblem genom utfodra fiskarna med bra foder i rätt mängd, bra akvariebelysning, algmedel regelbundna vattenbyten, snabbväxande växter i akvariet samt mindre eller rätt ljus hjälper ofta långt.

Algemiddel og fjerning av alger for akvarium. Alger risikerer ofte å bli et problem i alle akvarier. Unngå å rammes av algeproblemer ved å fôre fiskene med godt fôr i riktig mengde, god akvariumbelysning, algemiddel, regelmessige vannbytter og hurtigvoksende planter i akvariet. Hos oss finner du et stort utvalg av gode midler mot alger i akvariet!

Algpreparat från JBL, Happy-Life, Tetra hjälper dig även med problem tex. hur man får man bort svarta alger på akvarieväxterna, bruna, blågröna och envisa trådalger i akvariet.

Algmedel
Grunden i att komma till rätta med olika algproblem ligger i att ändra de förutsättningar som varit med och skapat algerna, men ibland behöver man lite hjälp på traven också. Olika alger uppkommer av olika orsaker. Tråd-, skägg- och penselalger gillar miljöer med ojämna ammoniumnivåer, ett algmedel kan hjälpa till med att jämna ut ammoniumspikarna. Blågröna alger är egentligen bakterier och trivs i fosfatrika miljöer, där kan ett fosfatbindande medel fungera som algmedel.Nya lysrör på en bra timer, ett tillräckligt stort filter och en anpassad mängd fisk för akvariet i kombination med bra växtnäring till växterna gör också underverk för ett algigt akvarium.

Vissa typer av alger förekommer oftare i akvariet. Gröna, blå, bruna samt slem- och svävalger har olika orsaker och ska behandlas på olika sätt. Om du har en måttlig algtillväxt kan ett preparat som JBL Algol vara ett bra alternativ då detta är en produkt som är bred i sitt användnings område och begränsar flera algsorter. När du har ett mer specifikt problem exempelvis slemalger (cyano) kan en produkt som Algin extra vara ett bättre alternativ då detta är specifikt framtaget för just dessa. I vissa fall kan man få en svävalg som grumlar vattnet. Då kan en UV-sterilisering som effektivt tar bort dessa alger och minskar spridning av alger generellt vara en bra lösning.


Grunnlaget for å håndtere ulike algeproblemer ligger i å endre forholdene som har vært involvert i å lage alger, men noen ganger trenger du litt hjelp for å få det til. Ulike alger oppstår av forskjellige årsaker. Tråd-, skjegg- og penselalger liker miljøer med ujevne ammoniumnivåer der et algeiddel kan hjelpe til med å jevne ut ammoniumspikerne. Blå og grønne alger er egentlig bakterier og trives i fosfatrike miljøer. For å bli kvitt dem er et fosfatbindende middel effektivt.

 

Noen typer alger forekommer oftere i akvariet. Grønn, blå, brun samt slim- og svevende alger har forskjellige årsaker og må behandles på forskjellige måter. Hvis du har en moderat algevekst, kan et preparat som er bredt i bruksområdet og begrenser flere alger være bra. Når du har et mer spesifikt problem, for eksempel slimalger (cyano), kan et mer spesifikt produkt være best. I noen tilfeller kan du få en svevende alge som grumser vannet. Da kan manUV -steriliseringsom effektivt fjerner disse alger og reduserer spredning av alger er generelt en god løsning.

Viser 4 produkter på 1 sider
Vise som Rutenett Liste
per side
Vise som Rutenett Liste
per side