Termometer

Med en termometer i akvariet har du alltid kontroll över vattnets temperatur.

Med et termometer i akvariet har du alltid kontroll over vanntemperaturen.

Fiskar och andra djur kräver stabil, och rätt, temperatur för att trivas.

En väl fungerande termometer skall alltid finnas i alla akvarier så att du alltid har ett exakt värde.

Fisk og andre dyr krever en stabil og korrekt temperatur for å trives. Et velfungerende termometer må alltid være tilstede i alle akvarier slik at du alltid har en nøyaktig verdi.

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.