Osmose

Vattnet till ditt akvarium kan behövas prepareras oavsett om du har söt- eller saltvatten. Osmosvatten är en utmärkt råvara att jobba med.

Vannet til akvariet ditt må kanskje prepareres uavhengig av om du har ferskvann eller saltvann. Osmosevann er et utmerket råstoff å jobbe med, og et utvalg av osmos vann finner du online på zoo.no.

För att säkerställa att man har ett rent och neutralt vatten att utgå ifrån väljer många akvarister att använda en omvänd osmos. Osmosanläggningen kopplas till en kran hemma, och ansluts till en dunk. Inuti anläggningen pressas vattnet genom ett membran och ofta också genom kolfilter och liknande. Resultatet blir ett rent och pH-neutralt vatten som man sedan kan blanda sitt saltvatten utifrån. 
Många sötvattensfiskar kan också ha nytta av osmosvatten, särskilt om man bor där pH-värde och hårdhet är höga. Det rekommenderas då att man blandar osmosvatten och kranvatten för att inte halten mineraler och spårämnen ska bli för låg.

For å sikre at du har et rent og nøytralt vann å starte fra, velger mange akvarister å bruke omvendt osmose. Osmoseanlegget er koblet til en kran hjemme, og kobles til en dunk. Inne i anlegget presses vannet gjennom en membran og ofte også gjennom et karbonfilter og lignende. Resultatet er et rent og pH-nøytralt vann som du deretter kan blande saltvannet ditt ut i fra.

Mange ferskvannsfisk kan også dra nytte av osmosevann, spesielt hvis du bor der pH-verdien og hardheten er høy. Det anbefales da å blande osmosevann og kranvann slik at innholdet av mineraler og sporstoffer ikke blir for lavt.

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.