Korallfôr og korallnæring

Korallfoder och korallnäring för saltvattensakvarium- Foder och näring för koraller. Korallnäringen är ett enkelt sätt att mata sina planktonfiltrerande koraller. Viktigt att utfodra korallerna i ditt akvarium. En vanlig anledning till att koraller dör är faktiskt att ägaren glömmer att mata dem. Anpassa korallfodrets storlek efter hur stora polyper korallerna har.

Korallfôr og korallnæring for saltvannsakvarium. Et bredt spekter av fôr og ernæring for koraller finner du på nettet på zoo.no.

En korall med stora polyper kan tillgodogöra sig lite större föda, till exempel zooplankton, en korall med mindre polyper behöver också väldigt finfördelad föda. Mata dagligen, eller allra minst en gång i veckan och säkerställ att akvariet har tillräckligt bra och varierande cirkulation, så att fodret når de ryggradslösa djuren.

Nästa alla koraller, och även många mindre räkor och kräftdjur har nytta av, och kan tillgodose sig, korallfoder.

Det er av største betydning å mate korallene i akvariet ditt. Korallnæring er en enkel måte å mate planktonfiltrerende koraller på. En vanlig årsak til at koraller dør er faktisk at eieren glemmer å mate dem. Juster størrelsen på korallfôret i henhold til størrelsen på korallene.

En korall med store polypper kan ta til seg litt større mat, for eksempel dyreplankton, en korall med mindre polypper trenger også veldig finoppdelt mat. Fôr daglig, eller minst en gang i uken, og sørg for at akvariet har tilstrekkelig god og variert sirkulasjon, slik at fôret når de virvelløse dyrene.

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.