Skadedyrbekjempelse

Noen ganger får man uønskede gjester i akvariet, vanligvis handler det om forskjellige arter av snegler som spiser matrester og gjerne formerer seg. For å motvirke dette tilbyr vi forskjellige typer skadedyrbekjempelse, slik at du kan holde akvariet sunt og fint!

Att försöka utrota dem med gift är inte särskilt miljövänligt och det belastar ofta akvariet väldigt mycket när alla snäckor dör på en och samma gång. Betydligt bättre är det att använda en snäckfälla för att fånga dem. Denna metod fungerar också på svårfångade fiskar och räkor, men då använder man vanligtvis en större fälla, en så kallad fiskfälla. För att fånga snäckor lägger man ner en fälla i akvariet på kvällen, använd till exempel JBLs fälla LimCollect II. Ladda den med något gott bete, grönsaker eller bottentabletter, och vänta sedan till morgonen med att vittja den. Har allt gått enligt planerna är fällan då full av snäckor.

I saltvattensakvarium kämpar man ofta mot en liten snabbväxande anemon som heter Aiptasia. Den är ett slags havets ogräs och bränner många av de koraller vi hellre vill ha i akvariet. Aiptasia X från Red Sea går att spruta in i själva anemonen och dödar den därmed på ett effektivt sätt. Aiptasia X är i övrigt revsäkert, så länge man inte är en Aiptasia vill säga.

Å prøve å utrydde dem med gift er ikke veldig miljøvennlig, og det belaster ofte akvariet når alle sneglene dør samtidig. Det er betydelig bedre å bruke en sneglefelle for å fange dem. Denne metoden fungerer også på fisk og reker som er vanskelige å fange, men da bruker du vanligvis en større felle, en såkalt fiskefelle. For å fange snegler setter du en felle i akvariet om kvelden. Lad den med litt agn, grønnsaker eller bunntabletter, og vent deretter til morgenen med å sjekke den. Hvis alt går etter planen, er fellen da full av snegler. I saltvannsakvarier kjemper man ofte mot en liten hurtigvoksende anemone kalt Aiptasia. Det er en slags sjøgress og brenner mange av korallene vi helst vil ha i akvariet. Aiptasia X kan injiseres i selve anemonen og dreper den effektivt. Aiptasia X er ellers egenskaper, så lenge du ikke er en Aiptasia.

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.