Planting

För att underlätta skötseln av akvariets växter finns det en rad olika planteringsverktyg som är användbara.

For å lette pleie av akvariets planter tilbyr vi på zoo.no en rekke forskjellige planteverktøy som er nyttige!

En längre tång eller ännu hellre en växtpincett hjälper till med planteringen, och den smala pincetten riskerar inte att dra med sig växterna upp igen som fingrarna ibland kan göra.

Pincetter kan vara helt raka eller svagt böjda i slutet. Det finns också speciella långskaftade saxar som är till för att ansa både snabbväxande växter med långa stänglar och bottentäckande mattor av olika slag.

Även saxarna finns vanligtvis i ett rakt och ett svängt utförande.

En lengre tang eller enda bedre en plantepinsett hjelper på plantingen, og den smale pinsetten risikerer ikke å trekke plantene opp igjen slik fingrene noen ganger kan gjøre. Pinsett kan være helt rett eller lett bøyd på slutten. Det finnes også en spesiell langstammet saks som er der for å stelle både raskt voksende planter med lange stilker og bunndekkende tepper av forskjellige slag. Saksen er også vanligvis tilgjengelig i en rett og en buet design.

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.